Spotkania

25.01.2021 - spotkanie w Nowym Tomyślu

25.01.2022 w siedzibie Nowej Izby Gospodarczej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, które poświęcone zostało głównie tematyce analizy danych pomiarowych w zakresie przepływu wody w systemie wodociągowym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem strat wody i wyznaczaniem minimalnych nocnych przepływów. Kanwą do dyskusji była prezentacja firmy GETFLOW z Gliwic nt. transformacja cyfrowej przedsiębiorstw branży wod-kan z wykorzystaniem platformy SmartFlow (prezentacja dostępna w zakładce FORUM PREZESÓW).

Na spotkaniu dyskutowano także o  bieżących problemach branżowych – możliwych skróceniach obowiązywania taryf w związku z aktualnym wzrostem cen podstawowych mediów, prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenach gminnych – w związku z procedowaną zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (wynikającą ze zmiany Prawa wodnego), kierunkach poprawy efektywności energetycznej procesów w firmach. Z pewnością do powyższej tematyki będziemy wracać na kolejnych spotkaniach.

Zaloguj się

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Wodociągi Wielopolskie
64-200 Wolsztyn, Berzyna 6

Bank Zachodni  WBK S.A.  1 O/ w Wolsztynie NIP 923-002-55-34,   50-1090-1607-0000-0000-6000-5170 Regon 970762090     
KRS nr 0000072944 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 58.053.000,00 zł