O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie powstało w 2002 jako lokalna organizacja branżowa zajmująca się wszechstronnym propagowanie nowoczesnych metod i technik stosowanych w branży wodociągowej, poprzez organizowanie cyklicznych spotkań, seminariów, szkoleń i pokazów.

o nas

Nastawieni jesteśmy na szeroką współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia. Współpracujemy z innymi osobami i instytucjami w dziedzinach związanych z branżą wodociągów i kanalizacji lub na nie wpływających. Zajmujemy się doradztwem oraz pomocą techniczną, pomocą organizacyjno - ekonomiczną, a także szkoleniem członków i innych podmiotów zainteresowanych ofertą stowarzyszenia. Staramy się spotykać co miesiąc i raz w roku organizować konferencję szkoleniową oraz wyjazd techniczny.

Uczestniczmy jako grupa lobbingowa w opiniowaniu aktów prawnych istotnych dla branży, członkowie stowarzyszenia są autorami wydawnictw i publikacji związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody i oczyszczaniem ścieków. Mamy w swych szeregach naukowców, konsultantów i doświadczonych managerów. W stowarzyszeniu aktywnie działają trzy grupy tematyczne – kadra techniczna, księgowość i kadra zarządzająca. Prowadzimy działalności integrującą członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i rekreacyjną. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wolsztyn.

Zaloguj się

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Wodociągi Wielopolskie
64-200 Wolsztyn, Berzyna 6

Bank Zachodni  WBK S.A.  1 O/ w Wolsztynie NIP 923-002-55-34,   50-1090-1607-0000-0000-6000-5170 Regon 970762090     
KRS nr 0000072944 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 58.053.000,00 zł